Inschrijven

Inschrijven

Zaterdag 10 juni is de inschrijving van de 45ste Oegstgeester Kindervakantieweek voor de uitvalsbasis van het Oegstgeester jeugdwerk: Dorpscentrum Oegstgeest (Lijtweg 9, Oegstgeest) van start gegaan. Van 10.00 uur tot 12.00 uur was hier een aantal Evenementenvrijwilligers hier aanwezig om de eerste KIVA-deelnemers in te schrijven. Hierna is inschrijven nog mogelijk*** op:
Dinsdag 13 juni - van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 19.00 uur tot 20.30 uur
Dinsdag 14 juni - van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 19.00 uur tot 20.30 uur
Inschrijven na deze data is nog mogelijk tot er geen plaatsen meer beschikbaar zijn (hierover kunt u telefonisch / per e-mail contact opnemen met de Stichting Evenementen).

*** De KIVA 2017 is inmiddels volgeboekt! ***
Op de eerste inschrijfdag lieten maar liefst 347 kinderen zich voor de Kindervakantieweek laten inschrijven.
​Een deel van de aanmeldingen staat op "een tijdelijke reservelijst" tot zeker is dat er voldoende begeleiding beschikbaar is. ​Hiervoor is een 'tijdelijk bewijs van inschrijving' afgegeven.
​Boven de 300 staan de meeste kinderen op de echte reservelijst.
De inschrijfformulieren worden nog wel aangenomen (echter zonder betaling), maar de verwachting is dat deze nieuwe aanmeldingen niet meer tot de KIVA 2017 kunnen worden toegelaten.

Aan de KIVA 2017 kunnen alleen kinderen deelnemen die tijdens het schooljaar 2016-2017 in de groepen 3, 4, 5, 6, 7 of 8 zitten van de basisscholen waar de KIVA-folders zijn uitgedeeld en/of in Oegstgeest woonachtig zijn. 

Ondanks het bijzondere programma van de KIVA 2017 heeft de Stichting Evenementen opnieuw geprobeerd de kosten van de kindervakantieweek zo laag mogelijk te houden. De vijfdaagse KIVA kost € 70,00 p.p.

Om de inschrijving zo eerlijk mogelijk te laten verlopen gelden ook dit jaar de volgende inschrijfregels:

  1. Lever het inschrijfformulier uit de KIVA-folder gelijktijdig met het inschrijfgeld in. Liefst gepast betalen. Er is helaas geen pinmogelijkheid.
    Na het inleveren van het inschrijfformulier en het doen van de betaling ontvangt u een bewijs van inschrijving en betaling. In de week voor de KIVA-week ontvangt u verdere informatie over de KIVA 2017: Een programma-boekje met daarin het volledige programma van de kindervakantieweek en de groepsindeling van uw kind(eren).
  2. Per inschrijfformulier kan slechts één deelnemer voor de KIVA ingeschreven worden!
  3. Alleen originele groene en volledig-ingevulde inschrijfformulieren worden in behandeling genomen.
  4. Het is de bedoeling dat ouders/verzorgers zelf het inschrijfformulier van hun eigen kind(eren) invullen.
  5. Per volwassene worden slechts van één adres inschrijfformulieren aangenomen. Het is dus niet meer mogelijk om inschrijfformulieren van kinderen van verschillende adressen door een persoon te laten inleveren, tenzij hier vooraf andere afspraken over gemaakt zijn.
  6. Als kinderen bij elkaar in een groep willen, vermeld dit dan bij bijzonderheden op beide inschrijfformulieren (nooit meer dan twee voorkeuren per fomulier).

Let op!!! De KIVA-boekjes (incl. inschrijfformulier) worden via de basisscholen verspreid (in de week voorafgaand aan de eerste KIVA-inschrijfdag). 
Kinderen van die basisscholen en/of kinderen die in Oegstgeest woonachtig en op een andere basisschool zitten kunnen aan de KIVA deelnemen.
Alleen als er plaatsen over zijn is deelname door andere niet uit Oegstgeest afkomstige kinderen na overleg ook mogelijk.  


Gezien de grote belangstelling voor de populaire kindervakantieweek is het verstandig tijdig te reageren als u uw kind(eren) wilt inschrijven. Afhankelijk van de beschikbare leiding zal bekeken worden hoeveel kinderen aan de KIVA 2017 kunnen deelnemen. Kinderen die niet direct geplaatst kunnen worden komen op de reservelijst. Misschien dat er later alsnog een plaatsje voor hen beschikbaar is...

Voor telefonische inlichtingen kunt u terecht bij de Stichting Evenementen via 071-5171540. Het is echter niet mogelijk om telefonisch of per e-mail plaatsen te reserveren.

Er zijn 200-250 definitieve plaatsen. Hierna komen de deelnemers op een zogenaamde reservelijst en worden zij geplaatst als er voldoende leiding is (tot een maximum van 300 kinderen). 
​Inmiddels is de Kindervakantieweek voor dit jaar volgeboekt!