Cultuur als Brug naar Leefbaarheid.

Cultuur als Brug naar Leefbaarheid.
Op zaterdag 19 december j.l. verzorgde de Stichting Evenementen i.s.m. RADIUS SWOO en de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland een uniek diner met theateruitje voor 55+ers.
Na het diner, dat bereid en uitgeserveerd werd door kinderen van de Kinderkookcafes, stapten de gasten in een gereedstaande touringcar van Koninklijke Beuk, en vertrokken zij naar soc. cult. centr. Het Trefpunt in Warmond. Hier genoten de gasten van de theatershow van Leoni Janssen.
Namens de provicie Zuid Holland en de Gemeente Oegstgeest waren resp. Dhr. Moers en Mw. Oortmerssen aanwezig.
Veel waardering voor dit unieke project, dat zeker in de toekomst een passend vervolg zal krijgen...