Gezocht: Enthousiaste Leiding voor KIVA 2020!!!

Helaas is - mede gezien de laat bekende bekendmaking van de verruimende maatregelen - van de "vaste KIVA-leiding" niet iedereen meer beschikbaar om zijn / haar steentje te dragen aan de Kidnervakantiweek van dit jaar. Daarom is de Stichting Evenementen op zoek naar nieuwe enthouisaste leiding die van 25 t / m 29 augustus mee willen helpen om deze voor de Oegstgeester jeugd zo belangrijk te maken KIVA-week mogelijk te maken ...
Daarom het dringende verzoek: Kun je meehelpen? Geef je dan snel op via de leidingpagina van de website: www.st-evenementen.nl/leiding .
Immers: Alleen met voldoende leiding kan KIVA 2020 doorgaan!