Nieuws over KIVA op Unity TV

Nieuws over KIVA op Unity TV

De late start van de organisatie en de daarmee gepaarde financiële en organisatorische consequenties baren hem zorgen. Uiteraard hoopt hij voldoende geschikte leiding te vinden om de KIVA-week voor zoveel mogelijk kinderen op verantwoorde wijze te kunnen laten plaats vinden. Of dit voor alle aangemelde kinderen zal gelden is nu nog de vraag...

De nieuwsuitzending over de Kindervakantieweek is op ieder heel uur te zien op Unity TV van dinsdag 5 augustus (18.00 uur) tot woensdag 6 augustus (17.00 uur).

De uitzending is ook direct te zien via deze link: KIVA op Unity TV