Onzekere tijden voor Stichting Evenementen

Tot nu toe is er altijd veel belangstelling en waardering geweest voor de vele kindercursussen en vakantieactiviteiten van de Stichting Evenementen. Het is geweldig om te zien hoe kinderen zich in korte tijd kunnen ontwikkelen. Met name bij dansen, musical, toneel spelen, yoga en de kookcursussen waren deze ontwikkelingen bij vele kinderen heel goed merkbaar: niet alleen voor wat betreft de vaardigheden, maar ook gedragsmatig.
De cursussen, die altijd bedoeld zijn geweest voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd, waren mede door de centrale ligging van de locatie een ideale ontmoetingsplek voor kinderen en ouders. Met het wegvallen van deze activiteiten zal ook een tiental docenten hun werkzaamheden verliezen stoppen de bezigheden voor een aantal enthousiaste vrijwilligers.

Helaas komt een deel van de eerder aangeboden cursussen nu al te vervallen en zullen ook in de komende schoolvakanties vooralsnog geen vakantieactiviteiten worden aangeboden. Via de vertrouwde cursussenfolder zijn nog wel de cursussen die nog wel van start kunnen gaan onder de aandacht gebracht (zie ook artikel elders in dit blad).

Gesteund door de vele reacties van ouders en kinderen doet de Stichting Evenementen er alles aan om ook in de toekomst betaalbare cursus- en vakantieactiviteiten (waaronder de KIVA) voor de jeugd te kunnen blijven aanbieden.

 

 

 

 

 

https://oegstgeest.raadsinformatie.nl/vergadering/577786/Gecombineerde%20oordeelsvorming%20Burger%20en%20Ruimte%2010-10-2019