Planning nieuwe Evenementencursussen bijna rond

Planning nieuwe Evenementencursussen bijna rond

Eerder dit jaar is met de afdeling zaalverhuur van het Dorpscentrum de planning voor het schooljaar 2020-2021 doorgenomen. Naar verwachting zullen in het nieuwe schooljaar de regels m.b.t. Corona opnieuw verder versoepeld worden, waardoor (vrijwel) alle cursussen weer van start kunnen gaan. In de maand september wordt met alle docenten overlegd of de cursussen "Corona-proof" gegeven kunnen worden. Na het uitkomen van de nieuwe cursussenfolder kan de inschrijving van start gaan. Binnenkort worden de informatie op de website bij de diverse cursussen geactualiseerd, waarna de inschrijving van start kan gaan...