Stichting Evenementen: Door met jeugdwerk voor alle kids!

Stichting Evenementen: Door met jeugdwerk voor alle kids!

Dankzij de eenmalige subsidie die beschikbaar is gesteld aan de Stichting Evenementen via een motie van D66, PRO en CDA kan de actieve vrijwilligersorganisatie dit jaar nog zorg blijven dragen voor een breed jeugdwerkaanbod van cursussen en vakantieactiviteiten voor alle kinderen in basisschoolleeftijd.
Ook heeft de Stichting Evenementen een jaar de tijd gekregen om gelden te kunnen genereren zodat er ook in de toekomst een breed aanbod voor deze kinderen mogelijk blijft.
Nog voor de voorjaarsvakantie zal de nieuwe cursussenfolder gepresenteerd worden met cursussen die vanaf maart van start zullen gaan. Ook wordt bekeken of er nog een aantal vakantieactiviteiten gerealiseerd kunnen worden.
“We gaan dus zeker nog door”, aldus Evenementeninitiatiefnemer Diderik Selier, die naast zijn nieuwe taken voor het kinderwerk ook op vrijwillige basis nog veel van het huidige jeugdwerkaanbod hoopt te kunnen blijven realiseren. Een initiatief dat tijdens de presentatie van zondag 26 januari j.l. met met luid applaus werd ontvangen...