Spelen met Muziek

"Spelen met muziek" is een cursus muziek voor kinderen van 4 tot 6 jaar (groepen (1), 2 en 3). De kinderen worden gestimuleerd om deel te nemen aan ritmische en expressieve spelletjes en liedjes, te luisteren naar muzikale sprookjes en ritmische instrumenten te gebruiken. Daarnaast leren de kinderen de theoretische en ritmische basis van de muziek, waardoor het spelen van een instrument later wordt vergemakkelijkt. De cursus wordt op de woensdagmiddag gegeven in het Dorpscentrum door Claudia Maggioni en Patrizia Tosellini, beiden ervaren muziekleraressen.
De cursus bestaat uit drie delen. Totale kosten bedragen: € 210,00. U kunt voorafgaand aan ieder blok het cursusgeld voldoen (3 x € 70,00 dus).
Instromen bij het tweede cursusblok is alleen mogelijk als er voldoende plaatsen beschikbaar zijn en het kind in staat is om de achterstand in te lopen (doorgaans wordt dit alleen gedaan bij de wat oudere kinderen). Instromen bij het derde cursusblok is niet mogelijk.
De cursus wordt ook in het Italiaans gegeven aan kinderen met een Italiaanse achtergrond (zie Giocare con la Musica).

Vragen? Stuur mailtje naar:
Claudia: claudiamaggioni@ziggo.nl
Patrizia: patriziaaloi@ziggo.nl

Spelen met Muziek - woensdag - 15.30 - 16.30 uur
4 - 6 jaar - groepen (1), 2, 3

Blok I - 10, 17, 31 oktober, 7, 14, 21, 28 november, 5, 12 december
Blok II - 9, 16, 23, 30 januari, 6, 13, 20 februari, 6, 13 maart *
Blok III - 20, 27 maart, 3, 10, 17 april, 8, 15, 22, 29 mei **


Inschrijven cursus

Kosten voor de totale cursus: € 210,00 p.p. per blok: € 70,00 p.p. - 3 x 9 bijeenkomsten, incl. materiaalkosten, goede professionele begeleiding en  consumpties (limo + snoepje).
Bij aanmelden kiest u voor deelname aan de volledige cursus (3 blokken). Betaling voorafgaand aan de eerste les van iedere blok.

* Alleen als er voldoende plaats is is instromen bij blok II mogelijk.
**Instromen bij blok III is niet mogelijk.

(wijzigingen voorbehouden)Achtergrondinformatie bij de cursus Spelen met Muziek.

Spelen met muziek is ons “motto”: kinderen zullen spelen en tijdens het spelen leren ze altijd makkelijk. Muziek is een eigenschap van levende wezens en speelt een belangrijke rol in de groei van het individu. Muziek helpt kinderen de creativiteit en de fantasie te ontwikkelen en ze verbetert de capaciteit om zich te concentreren.
Het is essentieel te herkennen hoe belangrijk de muzikale opvoeding is tijdens de kindertijd. Hebben jullie ooit aan muziek gedacht als een ‘taal’? Het tijdstip wanneer een kind de moedertaal leert, is het beste om met muzikale opvoeding te beginnen. Kinderen leren eerst praten en pas daarna leren ze op school lezen en schrijven. Hetzelfde geldt voor muziek. Hoe eerder muziek aan een kind aangeboden wordt, hoe beter kan hij de muzikale taal overnemen. Op deze manier kan een kind de muziek dieper begrijpen en het lukt hem later beter om een instrument te leren spelen.
Onze bedoeling is het stimuleren van de muzikale creativiteit en fantasie, het luisteren en het maken van geluiden. Wij hopen dat onze activiteit een extra impuls kan geven voor het gezin om meer aandacht aan muziek te schenken.
Onze lessen zijn ingedeeld in meerdere korte activiteiten. Sommige zijn meer gericht om muzikale begrippen te leren en andere om creativiteit en persoonlijke expressiviteit te bevorderen. Het is belangrijk dat kinderen loskomen en zich vrij voelen zodat zij onder de invloed van muziek kunnen bewegen en “geluiden” maken. De muzikale begrippen worden meerdere keren op verschillende manieren aangeboden en soms ook na enige tijd herhaald. Op deze manier kunnen de kinderen ze beter en makkelijker begrijpen en vinden het daarom leuker.

ACTIVITEITEN:

* MUZIKALE SPELLETJES:
Expressieve spelletjes om de fantasie en creativiteit te stimuleren.
Ritmische spelletjes met instrumenten of met het lichaam om de belangrijkste klankeigenschappen van de muziek te leren kennen: duur, sterkte en kleur.

* ZINGEN:
Liedjes (vaak liedjes waarbij je beweegt), die kinderen helpen zich vrijer te voelen.
Gebruik van een makkelijke methode om zangtechniek te leren (kinderen leren de basis van ademtechniek, controle over de sterkte en over de hoogte van de stem).

* LUISTEREN:
Leren luisteren naar stilte en geluiden en herkennen van hun oorsprong.
Basiskennis en “live” luisteren naar verschillende instrumenten.
Luisteren en “interpreteren” van muziekstukken geschikt voor kinderen (bijv. Carnaval der dieren, Peter en de Wolf).

* THEORIE:
Leren van basisbegrippen zoals duur en noten, altijd spelenderwijs.