Inschrijven

Graag had de Stichting Evenenmenten de start van de 48ste editie van de Kindervakantieweek in het weekend van 11 en 12 juli 2020 van start laten gaan.
KIVA 2020 zou in de laatste week van de Zomervakantie - van 25 t/m 28 augustus 2020 - plaats kunnen vinden. 
De inschrijving zou - in verband met de Corona-crisis - uiteraard andes dan normaal verlopen:
Deze keer zou geprobeerd worden om de aanmeldingen online te kunnen laten binnenkomen, zodat er niet te veel mensen tegelijkertijd bij elkaar zouden komen, iets wat in de huidige situatie uiteraard niet wenselijk is.

Inschrijving (nog) niet van start!
Hoewel de Stichting Evenementen inmiddels via de afdeling Openbare Orde en Veiligheid toestemming heeft gekregen om de vakantieweek - uiteraard met de nodige Corona-proof-maatregelen - te mogen verzorgen, kon/kan de verspreiding van de KIVA-folder via de basisscholen op 9 en 10 juli toch nog niet plaatsvinden.
Helaas zijn er meer mensen zich met dit populaire Kinderevenement gaan bemoeien, waardoor foders verspreiden en de KIVA-inschrijving op korte termijn niet mogelijk is gebleken.

Of het nu nog lukt om alles op tijd te kunnen realiseren is op dit moment nog onduikdelijk. De kans op het kunnen realiseren van KIVA 2020 neemt per dag af...

Via de Evenementensite hopen we iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de meest actuele informatie.

 

 

 

 

Via onderstaande informatie kunt u lezen hoe de organisatie van de inschrijving in het verleden plaats heeft gevonden:

Zaterdag 15 juni
gaat de inschrijving van de 47ste Oegstgeester Kindervakanteek  van start>
De inschrijflocatie is naast de huidige basis van het Oegstgeester jeugdwerk: Dorpscentrum Oegstgeest (Lijtweg 9, Oegstgeest) van start. 
Van 10.00 uur tot 12.00 uur is hier een aantal Evenementenvrijwilligers aanwezig om de eerste KIVA-deelnemers in te schrijven.
Mochten er na deze inschrijfdatum nog niet beschikbaar beschikbaar zijn, dan kunt u op deze pagina lezen wanneer er geen extra inschrijfmogelijkheden zijn.

*** Op dit moment hebben 310 kinderen zich voor de KIVA 2019 laten inschrijven! (inschrijven is mogelijk vanaf 15 juni !!!) ***

Nieuwe aanmeldingen komen op de reservelijst.
De inschrijfformulieren worden echter niet geaccepteerd.
Het is mogelijk om deze formulieren te brengen in het Dorpscentrum (inleverbox bij het jeugdwerkkantoor). 

Aan de KIVA 2019 kunnen alleen kinderen deelnemen die tijdens het schooljaar 2018-2019  in de groepen 3, 4, 5, 6, 7 van 8 zitten van de basisscholen waar de KIVA-folders zijn uitgedeeld en / of in Oegstgeest woonachtig zijn. 

Ondanks het bijzondere programma van de KIVA 2019 heeft de Stichting Evenementen opnieuw geprobeerd de kosten van de kindervakantieweek zo laag mogelijk te houden. De vijfdaagse KIVA kost € 75,00 pp

Om de inschrijving zo eerlijk mogelijk te laten verlopen gelden ook dit jaar de volgende inschrijfregels:

  1. Lever het inschrijfformulier uit de KIVA-folder regelmatig met het inschrijfgeld in. Liefst gepast betalen. Er is helaas geen pinmogelijkheid.
    Na het inleveren van het inschrijfformulier en het doen van de betaling ontvangt u een bewijs van inschrijving en betaling. In de week voor de KIVA-week ontvangt u meer informatie over de KIVA 2019: Een programma-boekje met daarin het volledige programma van de kindervakantieweek en de groepsindeling van uw kind (eren).
  2. Per inschrijfformulier kan slechts één deelnemer voor de KIVA ingeschreven worden!
  3. Alleen originele groene en volledig-ingevulde inschrijfformulieren worden in behandeling genomen.
  4. Het is de bedoeling dat ouders / verzorgers zelf het inschrijfformulier van hun eigen kind (eren) invullen.
  5. Per volwassene worden slechts van één adres inschrijfformulieren aangenomen. Het is dus niet mogelijk om inschrijfformulieren van kinderen van verschillende adressen door een persoon te laten inleveren, tenzij hier voor de inschrijfdag andere afspraken over gemaakt zijn.
  6. Als kinderen bij elkaar in een groep willen, vermeld dit dan bij bijzonderheden op beide inschrijfformulieren (nooit meer dan twee voorkeuren per fomulier).

Let op!!! De KIVA-boekjes (incl. inschrijfformulier) worden via de basisscholen verspreid (in de week voorafgaand aan de eerste KIVA-inschrijfdag). 
Kinderen van die basisscholen en/of kinderen die in Oegstgeest woonachtig en op een andere basisschool zitten kunnen aan de KIVA deelnemen.


Gezien de grote belangstelling voor de populaire kindervakantieweek is het verstandig tijdig te reageren als u uw kind(eren) wilt inschrijven. Afhankelijk van de beschikbare leiding zal bekeken worden hoeveel kinderen aan de KIVA kunnen deelnemen. Kinderen die niet direct geplaatst kunnen worden komen op de reservelijst. 

Voor telefonische inlichtingen kunt u terecht bij de Stichting Evenementen via 071-5171540. Het is echter niet mogelijk om telefonisch of per e-mail plaatsen te reserveren.

Er zijn 250 gegarandeerde plaatsen. Hierna komen de deelnemers op een mogelijke eerste reservelijst en worden zij geplaatst als er voldoende leiding is (tot een maximum van 300 kinderen). 
Boven de 300 aanmeldingen is er sprake van een defitieve reservelijst. Alleen bij uitval van aangemelde deelnemers wordt een aantal kinderen van de reservelijst nog toegelaten.