Leiding info

De Leiding van de kindervakantieweek bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers. 
Op deze pagina, bedoeld voor de KIVA-leiding, komt de meest actuele en belangrijke informatie te staan die van belang is voor de KIVA-leiding.

Voor de zomervakantie is er een speciale bijeenkomst om de KIVA-leiding zo goed mogelijk te informeren over de inhoud, opzet en organisatie van de KIVA-week.
Zaken als programma, omgang met deelnemers, leeftijdsopbouw deelnemers en een tal van andere zaken zullen tijdens deze speciale bijeenkomst worden toegelicht.
Deze bijeenkomst is dit jaar i.v.m. de Coronacrisis nog niet gepland.....

Vlak voor de KIVA-week is er op zondag 24 augustus 2020 een speciale Leidingbijeenkomst in Dorpscentrum Oegstgeest.
Tijdens deze bijeenkomst zal belangrijke informatie worden gegeven over de opzet en inhoud van de KIVA van dit jaar. Natuurlijk hopen we dat iedereen hierbij in ieder geval aanwezig kan zijn.

Wie nog geen KIVA-leiding is en toch een steentje aan deze vakantieweek wil bijdragen kan zich aanmelden via het speciale inschrijfformulier op de leidingsite op deze internetsite (gebruik de keuzeknop leiding uit het keuzemenu). Meer info? Bel: 071-5171540.

Let op!!!
Nu het erop lijkt dat de Kindervakantieweek - ondanks de Corona-crisis - toch door kan gaan hopen we genoeg enthousiaste vrijwilligers bij elkaar te krijgen om deze geweldige week voor de Oegstgeester jeugd dit jaar toch te kunnen realiseren. Geef je dus snel op en kijk om je heen of je nog meer mensen dient die misschien als leiding mee willen doen.