In recordtijd 270 KIVA-deelnemers ingeschreven

In recordtijd 270 KIVA-deelnemers ingeschreven
De officiële inschrijving voor de populaire Kindervakantieweek is onlangs gesloten. Het resultaat is verrassend: Tijdens 10 inschrijfgelegenheden hebben maar liefst 270 deelnemers zich voor de populaire vakantieweek laten inschrijven, waarvan er 250 direct geplaatst konden worden.
De officiële inschrijving mag dan wel gestopt zijn, maar mensen die het leuk vinden om als leiding hun steentje aan de sfeervolle vakantieweek bij te dragen kunnen zich uiteraard nog wel melden. Zodra er voldoende vaste begeleiding is zullen ook de overige 20 deelnemers een definitieve plaats bij de Kindervakantieweek krijgen.

Niet alleen voor de KIVA maar ook voor de andere jeugdactiviteiten stromen de reacties binnen. Direct na de zomervakantie hoopt de actieve vrijwilligersorganisatie ook weer van start te kunnen gaan met de verzorging van de vele clubs en cursussen en vakantieactiviteiten, waarvoor gezien de vele telefoontjes en mailtjes nu al veel belangstelling blijkt te bestaan.
Helaas is recentelijk besloten dat de Stichting Evenementen minder uren ondersteuning krijgt om de vele jeugdactiviteiten die nu nog met veel extra energie aangeboden worden in het Gemeentecentrum aan de Lijtweg te kunnen continueren. De Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland die ruim anderhalf jaar de extra uren die nodig zijn om het jeugdwerk op de huidige locatie mogelijk te maken uit eigen middelen heeft vergoed kan de verdere financiering niet continueren en ook de Gemeente Oegstgeest heeft op korte termijn geen middelen beschikbaar om de extra uren die nodig zijn om de jeugdactiviteiten ontstaan.
Momenteel is er intensief overleg tussen de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland en de Stichting Evenementen en zal spoedig duidelijk worden welke van de wekelijkse activiteiten, waaraan tot voor kort wekelijks meer dan 250 kinderen en tieners deelnamen of nieuw te starten kinder- en tieneractiviteiten, kunnen worden gecontinueerd. We houden u graag op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen