Protocol Corona bij activiteiten Stichting Evenementen

Protocol Corona bij activiteiten Stichting Evenementen

Na een lange en vooral onzekere periode gaan begin oktober weer diverse cursussen bij de Stichting Evenementen in het Dorpscentrum van start.

Uiteraard is het belangrijk dat deze cursussen op verantwoorde wijze gegeven zullen worden.
Voor, tijdens en na de lessen zijn een aantal "Corona-maatregelen" van kracht... 

 


Protocol Corona tijdens de activiteiten van de Stichting Evenementen in het Dorpscentrum:

- De geldende gezondheidsregels voor basisscholen zijn ook bij deze cursusactiviteit van toepassing.
- Zorg dat de kinderen thuis naar het toilet zijn geweest, voordat ze naar het Dorpscentrum komen.
- De kinderen komen 5 minuten voor aanvang van de activiteit via de hoofdingang het Dorpscentrum binnen.
- Ouders die de kinderen komen brengen blijven - net als op veel basisscholen - buiten,
  tenzij dit bij jongere kinderen (bijvoorbeeld bij Spelen met Muziek of K3-dans) nog problemen oplevert.
- Voor volwassenen is er een registratieplicht (naam/telefoon-vermelding bij de ingang).
- Kinderen zijn al geregistreerd via de absentieformulieren die tijdens de cursusles door de docent(e) worden ingevuld
- Bij binnenkomst worden de kinderen opgevangen door de docent(e).
- Na het ontsmetten van de handen neemt hij/zij de kinderen mee naar de zaal, waar de activiteit gegeven wordt.
- Tijdens de les is ook de anderhalve-meter-regel tussen docent(e) en kinderen van toepassing.
- Na de les worden de kinderen opgevangen in de gang op de begane grond.
- De kinderen verlaten het Dorpscentrum via de Lijtweg-uitgang (t.o. de apotheek).  
  Het is dus belangrijk als ouders/verzorgers hier om 5 minuten voor het einde van de activiteit aanwezig te zijn.

  Mocht het niet mogelijk zijn om op tijd aanwezig te zijn, laat dit dan weten via 06-51314013,
  zodat docent(e) en kind(eren) hiervan op de hoogte gebracht kunnen worden.