Verspreiding KIVA-folder nog niet mogelijk!

Dinsdag 9 juli bereikte via de STJJMH ons het bericht dat er nog geen verdere publicaties over de KIVA via de basisscholen mochten worden verspreid.
Terleurstellend, om dat in de week er voor juist de Stichting Evenementen door de Gemeente Oegstgeest is gebeld met het heugdelijk nieuws om, nu vergunningspichtige activiteiten vanaf 1 juli weer mogelijk zijn, KIVA 2020 door zou kunnen gaan. Met een vertegenwoodigster van Openbare Orde en Veiligheid zijn de Corona-maatregelen die daarbij van toepassing zouden zijn doorgenomen. Met wat aanpassingen in de organisatievorm zou niets de Kindervakantieweek meer in de weg kunnen staan.

Uit zult begrijpen dat het steeds moeilijker wordt om een en ander nog om een verantwoorde wijze voor de Zomervakantie te kunnen realiseren.
Daarom is neemt de onzekerheid over het doorgaan van de KIVA-week met de dag toe...
Wel of geen KIVA??? Via deze site houden we iedereen graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen/berichten.